Dag: 28 oktober 2019

Driver man ett företag med många anställda vet man förmodligen att det är viktigt att underhålla och utbilda dessa löpande, dels för att som själva ska utvecklas men också för att utveckla verksamheten. Det kan man göra på många olika sätt, till exempel genom föreläsningar, kurser och workshops. Något som däremot är lite mer nytt […]