Kategori: Rekrytering

Vid rekryteringar till en verksamhet kan man göra vissa distinktioner avseende funktion i bolaget. Alla delar i verksamheten är naturligtvis lika viktiga för att maskineriet skall gå som tänkt. Trots detta kommer vissa positioner med ett större ansvar. Att ha rätt personer på dessa stolar kan vara det som avgör huruvida man kommer till nästa […]