Arbetsuppgifter som personlig assistent

Vad innebär det att jobba som personlig assistent? En fråga som är ganska svårt att svara på just för att alla brukare kräver olika insatser. Personlig assistans, är som man kan förstå, personligt utformad för att underlätta i livet och i vardagen för den person man jobbar hos.

Städning, träning och aktiviteter

På det stora hela handlar personlig assistans om att brukaren ska kunna leva ett normalt och obegränsat liv som möjligt. I hemmet behöver hushållssysslor utföras, så som att ta hand om städning, tvätt och matlagning. Delar av hushållsarbetet som personen helt enkelt inte klarar av på egen hand är sådant som tas hand om av assistenten. 

Andra delar av assistans kan innebära att stötta och hjälpa till med träning och rehabiliterande insatser så som bad eller rörlighetsövningar. Har brukaren något intresse eller annan aktivitet så är det vanligt att man som assistent följer med. En del personer som har personlig assistans klarar sig ganska bra på egen hand men har behov av tillsyn och stöd. Behovet av insatser beror helt och hållet på personens behov och önskemål.

Dokumentation och inventering

En viktig del inom personlig assistans är att vecko- eller månadsvis dokumentera om arbetet kring assistansen för att sedan kunna följa upp eventuella fel och briser. Det kan handla om avvikelser eller annat som är av vikt att ta med för utvärdering för att brukaren ska kunna få ett så bra liv som möjligt.

Även om assistansen är väldigt olika och individuell behöver arbetsplatsen ibland inventeras. Det kan handla om både produkter till brukare och personal. 
Utrustning som ofta finns att tillgå för den som jobbar som personlig assistent är plasthandskar, handsprit och förkläden.

En del av livet

Den som jobbar som personlig assistent blir en stor del av brukarens liv. Det är viktigt att kunna lita på varandra och att ha en god personkemi. Det är viktigt att man har förmågan att anpassa sig efter någon annan, att visa respekt och hänsyn över att man befinner sig i någon annans hem, även om det också är en arbetsplats.

Jobbet som personlig assistent är ofta varierande och lärorikt. Att arbeta med människor innebär både glädje och påfrestningar. Det är en fördel att vara utbildad undersköterska men detta är inget krav. De flesta som jobbar som personlig assistent har valts ut tack vare den personliga lämpligheten.

Kategorier: