Behöver du en fastighetsjurist?

Många behöver hjälp av en fastighetsjurist någon gång i livet. Oavsett om det gäller privatpersoner eller företag så kan en fastighetsjurist hjälpa dig med ärenden som rör fastigheter. Du som hyr en hyresrätt kan få hjälp av en fastighetsjurist om du har problem med för hög hyra eller om din hyresvärd inte följer de lagar som finns kring hyresrätter.

Du som letar efter en fastighetsjurist för att hjälpa till med ett ärende inom fastighetsrätt bör leta efter en jurist som kan just detta område. Fastighetsjuridik är et brett område och både privatpersoner och företag kan behöva hjälp inom detta område. En fastighetsjurist kan hjälpa till med ärenden som rör handel med fastigheter, nyttjanderätt, servitut, arrenderätt, entreprenadrätt eller miljörätt. En fastighetsjurist kan även hjälpa till med ärenden inom bostadsrätt eller hyresrätt, tomträtt eller plan- och byggjuridik. Även ärenden inom föreningsrätt eller bolagsrätt kan angränsa till det en fastighetsjurist kan hjälpa till med.

Hyresrätter och fastighetsinformation

Många privatpersoner kan behöva hjälp från en fastighetsjurist med sin hyresvärd. Som hyresgäst har du rättigheter enligt hyreslagen, till exempel kan det handla om besittningsskydd, hur hög hyran får lov att vara samt dina rättigheter att hyra ut i andra hand eller byta bostad. Om du tror att din hyresvärd inte följer lagar och regler kontakta en fastighetsjurist för att få hjälp. Om ditt ärende har stöd i lagen så kan ni gå med ärendet till Hyresnämnden. Du som hyr en hyresrätt i andra hand ska ha en skälig hyra enligt lagen. Du som misstänker att din hyra är för hög kan vända dig till en fastighetsjurist för att få hjälp med att reglera hyran. För bostadsrätter som hyrs ut i andrahand gäller andra regler. När du ska hyra en hyresrätt så är det viktigt att det görs en ordentlig besiktning. Detta för att undvika att du som hyresgäst blir betalningsskyldig för skador som en tidigare hyresgäst orsakat. En fastighetsjurist kan hjälpa dig om du skulle upptäcka skador som en tidigare hyresgäst orsakat men som inte upptäcktes vid en besiktning. Du som är osäker kan kontakta en fastighetsjurist för att få tips och råd kring hur just ditt problem ska hanteras.

Kategorier: