Hitta nyckelpersoner

Hitta nyckelpersoner

Vid rekryteringar till en verksamhet kan man göra vissa distinktioner avseende funktion i bolaget. Alla delar i verksamheten är naturligtvis lika viktiga för att maskineriet skall gå som tänkt. Trots detta kommer vissa positioner med ett större ansvar. Att ha rätt personer på dessa stolar kan vara det som avgör huruvida man kommer till nästa omsättningsnivå eller inte. Svårigheten är att många nyckelpersoner redan jobbar i andra bolag. Här kan man genom ett rekryteringsföretag få hjälp med head hunting. Begreppet är vida känt internationellt, även om det i Sverige sällan diskuteras. Vad det handlar om är att man jagar efter rätt personer oavsett om de söker arbete eller inte. Därefter initieras en förhandling där man verkar för att individen skall komma över till den egna verksamheten. I vissa fall kan det vara så enkelt som att erbjuda bättre villkor. I andra fall finns önskemål om inflytande och progression.

Som beslutsfattare i ett företag kan det vara svårt att se de olika faktorer som väger in i hur man uppfattar arbetsplatsen. Bland de anställda kan det finnas en uppsättning värden man i styrelserummet kanske helt missar. Att ta in ett företag inom rekrytering i Stockholm kan på sätt och vis vara en åtgärd vilken förbättrar bolaget. Inte bara genom att man får hjälp med att tillsätta rätt personer, utan också för att man tillfälligt får ett annat perspektiv!

Intervju och dokument

Att skriva ett formidabelt CV är en rekommendation som ofta nämns för de i behov av arbete. Det är dock inte alltid dessa dokument har avgörande betydelse. Tvärt emot vad man kan tro, är det inte ovanligt att dessa är det sista man tittar på när man skall rekrytera personal. Istället är det viktigare att se vem kandidaten är och vad han eller hon tidigare utfört. Har man stor erfarenhet och ger rätt intryck, kan man många gånger ha överseende med ett CV som kanske inte helt lever upp till de önskemål man tidigare formulerat.

Bland de som jobbar inom rekrytering i Stockholm finns en stor yrkeserfarenhet att luta sig emot. När man professionellt jobbar med att anställa rätt personer, får man snart ett öga för vem som kan tänkas fungera bra och vem som kanske skulle ha svårt att hitta sin plats i verksamheten. Förmågan att hitta rätt person för ett uppdrag är en av orsakerna till att vi ser ett ökat behov av rekryteringskompetens idag.

Kategorier: