Därför kan du vilja köpa företag istället för att växa organiskt

Den digitala ekonomin befinner sig ännu bara i sin linda och det finns många teknikbolag i landet som växer väldigt snabbt. Såväl dessa tillväxtbolag som andra, mer stagnerade och stabila bolag kan ibland vilja köpa företag för att växa sig större. Men vilka fördelar finns det med att göra detta istället för att växa via organisk tillväxt? Läs vidare så får du svaret!

Förvärvad tillväxt går fortare men har också ett pris

Att köpa företag kostar såklart pengar. Om ditt bolag försöker växa sig större på detta sätt finns det därmed en risk att du betalar lite mer per förvärvad kund. Å andra sidan finns det inget snabbare sätt att skala upp ett företag än genom att förvärva ett annat bolag.

Förvärv och sammanslagningar kan dock ibland vara knepiga och det är därför viktigt att transaktionen stärker ditt bolag på något sätt. Med detta sagt kikar vi nedan närmare på några av de främsta skälen att förvärva sig till tillväxt!

3 skäl att köpa företag istället för att eftersträva organisk tillväxt

Till de främsta skälen att köpa företag och förvärva sig till tillväxt hör dessa:

  • Få en större marknadsandel. Genom att förvärva ett annat bolag som är en direkt konkurrent till ditt kan du förvärva företagets kundbas. Detta gör att du slipper konkurrensen och får omedelbar tillgång till de olika kunderna. Över bara en natt kan ditt bolag växa sig större. I de allra flesta fall kan sammanslagningen göra att de operativa kostnaderna fördelas över en större bas och att marginalerna därmed går upp.
  • Expandera till nya marknader. Ett annat skäl till att välja förvärvad tillväxt framför organisk sådan är att förvärvet kan hjälpa ditt bolag att expandera till nya marknader. Detta kan till exempel vara nya marknader rent geografiskt sett, men det kan även vara ditt utbud av produkter eller tjänster som breddas. Detta kan leda till merförsäljning samt att du når ut till nya kunder som tidigare låg utanför ditt blickfång.
  • Få tillgång till kompetent personal. Många företag väljer också att växa genom förvärv för att få tillgång till de kompetenta medarbetare som konkurrenterna sitter på. Genom att införliva dessa i din verksamhet slipper du nyanställda eller vidareutbilda befintliga medarbetare för att få tillgång till denna spetskompetens.

Kategorier:

Ny