Detta är en rimlig lön för arbetsterapeuter

Vill du veta vad som är en rimlig lön för arbetsterapeuter? Ett enkelt sätt att säkerställa att du får en bra lön som arbetsterapeut är att ta anställning som konsult via ett bemanningsföretag. Genom att göra detta får du nämligen en garanti för att din lön blir konkurrenskraftig och marknadsmässig. Det är nämligen viktigt för bemanningsföretagen att du värderas på rätt sätt på marknaden och att du är nöjd med din lön.

Men vad som är en rimlig lön för en arbetsterapeut beror framför allt på hur pass kompetent och erfaren individen ifråga är. Men även andra faktorer spelar in i lönesättningen. Till exempel kan lönenivån skilja sig åt beroende på arbetsmarknadssektor och arbetsgivare.

Nyutexaminerade arbetsterapeuter får enligt Saco en medianlön på 29 000 kr per månad. Lönenivån har ökat till drygt 33 000 kr i månaden 10 år efter examenstillfället. Ytterligare 10 år senare är medianlönen uppe i 35 100 kr i månaden.

Detta kan du alltså ha som en måttstock för att få ett hum om vilken lön du kan förvänta dig. Det är dock viktigt att understryka att detta är medianlönen, inte den genomsnittliga lönen. Och exakt vilken lön du själv får beror på en rad olika faktorer och i slutändan även din egen förhandlingsförmåga.

Så påverkas din lön som arbetsterapeut av olika faktorer

Din lön som arbetsterapeut kan bland annat påverkas av dessa faktorer:

  • Vilka arbetsuppgifter du ska utföra och deras svårighetsgrad
  • Hur kompetent du är och hur väl du presterar mot de uppsatta målen
  • Högre utbildning och mer erfarenhet är två faktorer som ofta ger en högre lön
  • Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden inom din specifika yrkeskategori
  • Graden av ansvar för till exempel projekt, personal och verksamhet
  • Din förmåga att samarbeta, leda och att ta initiativ

De ovan nämnda faktorerna är bara några exempel på saker som kan läggas i den ena eller andra vågskålen vid en lönesättning. Därför är det inte så lätt som att bara titta på medianlönen i lönestatistiken. Så stirra dig inte blind på denna utan prata istället med din arbetsgivare eller ditt bemanningsföretag. Och försök att förhandla dig till en så bra lön som möjligt för det arbete som du utför!

Kategorier:

Ny