Handledarutbildning på trafikskolan– varför skiljer priset?

Metoderna till att ta sitt körkort kan vara många, men bilskolorna är på något sätt alltid inkopplade. Även om man väljer att köra privat istället för med körlärare, krävs en introduktionskurs. Kursen kallas ibland för handledarutbildning och syftar till att utbilda den privata handledaren (dvs den person som kommer att sitta bredvid och instruera eleven under provkörningen). Priserna på dessa introduktionskurser varierar, och det kan vara svårt att veta vad man faktiskt betalar för.

Utbildningens syfte

För det första åsyftar handledarutbildningen till att informera handledaren om dennes ansvar vid övningskörningen. Även de som har körkort kan sakna kunskaper om vilket straffansvar dem bär, och ännu krångligare kan det bli då någon annan sitter bakom ratten. Utbildningen vill också belysa vikten av trafikerfarenhet för den allmänna trafiksäkerheten. Man vill utbilda handledarna i hur Många handledare gör misstaget att släppa ut sina elever alldeles för tidigt i trafiksituationer de inte bemästrar, därför är det av högsta angelägenhet att varna för detta.

En annan viktig del av utbildningen är att upplysa om kraven som gäller vid förarprovet, trafikverkets teoriprov och uppkörning. Kraven kan förändras med tiden, men trafikskolorna ska vara uppdaterade om hur de nuvarande kriterierna ser ut. Ett av de senaste kriterierna handlar om EcoDriving, att kunna köra på ett miljöanpassat sätt. Det är något som handledarkursen brukar lägga extra mycket betoning på, eftersom det är ett relativt nytt område för bilskolan.

Prisskillnadernas orsak

Innehållet ska alltså vara ungefär detsamma var du än väljer att gå handledarkursen. Således beror prisskillnaderna på andra faktorer. Materialet skulle kunna vara den främsta faktorn. Vissa bilskolor är generösa med att dela ut material på sina kurser, såsom häften och checklistor för att hjälpa handledaren rent praktiskt med körövningar och färdighetsanalyser i steg-för-steg.  Andra skolor kan nöja sig med den muntliga föreläsningen, och möjligtvis erbjuda material för en extra summa.

De varierade priserna på handledarkurserna kan också bero på bilskolans sammanhang och profil. Om vissa skolor vill profilera sig som lågpris-alternativ kan andra profilera sig som kvalitetsskolor, och locka med fräschare lokaler och mer eftertraktade lärare. Vidare kan bilskolans placering spela stor roll, särskilt i tätorterna. En bilskola som är placerad centralt och med bra förbindelser kan generellt ta ett högre pris än en skola i stadens ytterkanter.

Kategorier: