Hantering av logistikordrar via Fragtmænd och WooCommerce

Används Fragtmænd som logistikpartner och WooCommerce som E-handelsplattform finns en stor fördel i att integrera dessa två för en enklare hantering av logistikordrar. Detta sker via ett plugin som automatiskt sänder information från WooCommerce till Fragtmænd.

Skapar automatiskt fraktsedlar

En kund går in på E-handelsplattformen och lägger en order. Innan betalning behöver kunden ange leveransadress och personuppgifter. Information om vad som ska skickas och var det ska skickas överförs direkt vilket innebär att fraktsedlar kan skapas i Unifaun. Som företagare är sedan sista steget att loga in på Unifaun för att där skriva ut de fraktsedlar som önskas och använda dessa vid transport.

Om Fragtmænd WooCommerce

Fragtmænd WooCommerce är ett kommersiellt plugin som gratis kan laddas hem via WordPress. För att det ska fungera krävs att följande är uppfyllt:

  • Webbshoppen behöver ha WooCommerce som system
  • Det måste vara PHP 5.6 alternativt en senare version
  • Företaget måste ha ett konto hos Unifaun och detta med orderkoppling

Hur mycket det kostar att använda tjänster beror delvis på vilka tjänster som önskas. Det är däremot gratis att ladda hem och använda i testläge. Grundtanken med Fragtmænd WooCommerce är att underlätta hanteringen av logistikordrar och därmed minska tiden som företaget behöver lägga på denna del inom administrationen. Vid överföring kan exempelvis följande information överföras:

  • Kunduppgifter
  • Fraktinformation

Hjälp med installation
Det går att kontakta företaget bakom detta och få support gratis via mail. Vid telefonsupport betalas ca 900 kr per timme. De kan även hjälpa till med installation för en viss avgift.

Kan användas med flera transportörer
Onlinelösningen kan även användas med flera andra transportföretag. Därmed skapas enkel hantering av olika transportlösningar.

Om Fragtmænd

Det danska företaget Fragtmænd är ett logistik- och transportföretag som har över 4000 anställda personer. Det är ett av de äldre transportföretagen i Danmark och grundades i början av 1900-talet. I likhet med svenska logistikföretag arbetar Fragtmænd starkt med att förenkla orderhantering för företagen. Detta för att både skapa säkrare och snabbare hantering av dessa ordrar.

En av de relativt nyare vägarna är just integration med olika E-handelsplattformar. En tjänst som underlättar hanteringen av fraktsedlar betydligt då denna överföring av information kan ske helt automatiskt. Ett alternativ är även att välja manuell överföring om man själv vill välja vad som ska överföras och inte.

Kategorier: