Därför behöver du konstruktionsritningar

Därför behöver du konstruktionsritningar

Många tror att konstruktionsritningar enbart skapas för att ett bygglov ska kunna godkännas av kommunens tjänstemän. I vissa fall är det så – men dessa ritningar har även flera andra funktioner. Genom att förstå hur och när konstruktionsritningar används blir det även lättare att avgöra om de ska ritas på egen hand eller om en konstruktör/arkitekt ska ta fram dem.

Inför bygglov och startbesked

När kommunens handläggare ska se över en ansökan om bygglov är det flera faktorer som avgör om bygglovet ska bli godkänt eller inte. Bland annat ser man på färg och form i förhållande till tidigare byggnad samt dess omgivning. Dessutom kan de kontrollera material och konstruktion för att därmed avgöra om byggnaden uppfyller gällande krav på exempelvis hållfasthet och brandsäkerhet.

Tydligt underlag vid offerter

Konstruktionsritningar är mycket detaljerade kring vilket material som ska användas, dimensionen på materialet och dess mått. Ritningen visar därmed exakt åtgång av material och hur byggnationen förväntas att ske.

Vissas dessa ritningar upp för ett byggföretag kan de ge offert på exakt den konstruktionen. Därmed kan ritningarna användas vid offertförfrågningar varpå prisjämförelsen blir mycket rättvis. Ska istället byggföretagen på annat sätt bilda sig en uppfattning är risken att de tänker olika vilket också kan påverka priset.

  • Köp konstruktionsritningar
  • Kontakta flera byggföretag och visa ritningarna
  • Få offert och välj bäst pris

Konstruktionsritningar som plan i processen

När byggföretaget, eller snickaren, påbörjar arbetet finns tydliga och strukturerade ritningar som underlag. Det behöver därmed inte uppstå onödiga frågetecken varken kring utseende, hållbarhet eller materialval. Allt finns där dokumenterat från början.

Materialeffektivisering

Ännu en fördel är ”materialeffektivisering”. Med det menas att rätt dimensioner används på materialet beroende på byggnadens funktion och användning. Detta är även en av orsakerna till att det kan vara bättre att köpa in konstruktionsritningar från ett konsultbolag än att skapa dem på egen hand.

Det är få privatpersoner som vet exakt vilken dimension som ska användas utifrån en specifik belastning. Därmed kan dyrare material väljas än nödvändigt. För en privatperson kanske det inte innebär så stor skillnad om altanen blir 10 % dyrare men vid stora projekt kan det handla om miljoner.

Att se dessa ritningar enbart som en kostnad är därmed fel. De kan både innebära att offerter lättare kan jämföras samt hålla nere materialkostnad. Därmed kan ritningarna till och med vara kostnadsbesparande investering.

Kategorier: