Hur fungerar räntetaket på snabblån?

Snabblån är en låneform som hamnar inom kategorin högkostnadskrediter. Det betyder att lånen måste följa vissa specifika lagar både gällande lånets utformning och hur de marknadsförs. En punkt är att dessa lån har ett räntetak. En begränsning som gör att räntan inte får vara högre än ca 40%.

Sedan snabblån lanserades i Sverige har låneformen reglerats vid ett flertal tillfällen. Detta för att få bort oseriösa aktörer och göra det enklare för konsumenter att förstå de höga kostnader som lånen skapar. En kritik som framförts är att lånen har haft mycket höga räntor. Sedan 2018 finns däremot en begränsning för detta i och med införandet av begreppet högkostnadskredit.
Alla lån som har en effektiv ränta på 30% över gällande referensränta är en högkostnadskredit. De allra flesta snabblån har räntor på denna nivå vilket gör att snabblån generell innefattas i denna kategori.

Räntetaket håller nere räntan

En del av lagen kring högkostnadskrediter begränsar lånens ränta. I det fall ett lån klassas som högkostnadskredit får nämligen inte räntan vara på högre än 40 % plus gällande referensränta.
Det innebär alltså att snabblån som har effektiv ränta över 30 % + referensränta klassas som högkostnadskredit och därmed inte får ha en ränta på över 40%. Det kan tyckas vara bakvänt att gränsen för att bli begränsad är lägre än den ränta som man får ha. Men det gäller att skilja på avgifter och räntor vilket även gjort att räntetaket inte gjort någon större skillnad.

Begränsar räntorna – men inte avgifterna

Ett snabblån får idag alltså inte ha en ränta på över ca 40 %. Men fortfarande kan lånet ha uppläggningsavgift, aviavgift och uttagsavgift. Det sista gäller kontokrediter som man därmed gör uttag från flera gånger under den tid man har den aktiv. Vid jämförelser före och efter lagen har flera påpekat att lånen egentligen inte har blivit speciellt mycket billigare. Skillnaden är att räntan har sänkts men att det i vissa fall istället tillkommit avgifter.

De snabblån som däremot enbart har ränta som kostnad har däremot blivit billigare för låntagarna. Det skapar lån med effektiva räntor kring 40% vilket är betydligt lägre än snabblånen med 2 – 3 gånger så hög effektiv ränta innan lagen infördes.
Som alltid när lån jämförs bör man alltså titta på vad man får betala. Låg ränta kan ju kompletteras med höga avgifter även om det inte måste vara så.

Kategorier: