Lär dig mer om grön el

Efterfrågan på ”grön el” blir allt större bland både privatpersoner och företag. Konsumenterna vill vara med och påverka växlingen från användningen av fossila bränslen till förnybara energikällor. Vad menas med grön el och vilka energikällor kommer i så fall elen från?

Svår definition

Det finns ingen exakt juridisk definition på vad grön el är. Det innebär att bolagen kan marknadsföra sina avtal med detta begrepp utan att konsumenten egentligen vet vad det innebär. Generellt betyder det däremot att elen har producerat av förnybara energikällor:

  • Vattenkraft – Vattenkraft är Sveriges största energikälla utifrån förnybara energikällor. De största vattenkraftverken ligger i norra Sverige vilket även resulterar i att priset blir olika för konsumenter över Sveriges olika elområden.
  • Vindkraft – Vindkraft byggs ut i mycket snabb takt. Detta både på land, vid kusten och längre ut till havs.
  • Solenergi – Solenergi har enkel konstruktion och kan därmed installeras hos villaägare och bostadsrättsföreningar. Ett sätt att göra sig mindre beroende av att köpa in el. De som producerar mer el än de kan använda kan även sälja detta till elbolaget.
  • Ny teknik – Även om sol, vind och vatten är störst börjar det även utvecklas ytterligare energikällor. Det kan exempelvis vara turbiner som monteras där strömmarna är starka eller vid tidvatten.

Ursprungsmärkning

Enligt ett EU direktiv måste alla elbolag tydligt visa hur dess produktion sker. På detta sätt ska konsumenterna lättare kunna välja bolag utifrån produktionssätt. Det ska exempelvis framgå om den är producerad av vattenkraft, solkraft eller annan energikälla.

Fossilfritt eller förnyelsebar?

Två ord som ofta förväxlas är fossilfritt och förnyelsebar. Men det finns minst en tydlig skillnad. Kärnkraft är en fossilfri energikälla. Men den är inte förnyelsebar.

Det finns bolag som inte vill marknadsföra sig med att sälja ”energi från kärnkraft” och väljer därmed istället att kallad detta för ”enbart fossilfria energikällor”. Som kund bör man alltså granska vad som egentligen menas. Detta åtminstone om det finns en vilja att stödja utvecklingen av förnyelsebara energikällor.

Vilka elbolag erbjuder grön el?

De allra flesta elbolag erbjuder kunderna att välja avtal med enbart grön el. Det finns även de som enbart levererar detta och därmed inte ger kunden något alternativ. I val av elbolag är det alltså sällan som detta är den avgörande faktorn.

Kategorier:

Ny