UGL-kurs för bättre arbetsmiljö

Avgörande för arbetsmiljön är en bra dynamik på arbetsplatsen. De flesta kan skriva under på att ledarskap är viktigt för en verksamhet överlag. Vidare är det fördelaktigt med gemenskap och en förmåga hos de anställda att samarbeta med varandra. En kurs i UGL kan ge dig nya insikter i ledarskap och gruppdynamik på arbetsplatsen. Besök denna sida om ugl kurs och utbildning.

Fördelar privat och i arbetslivet

En utbildning i UGL är inte enbart för chefer och ledare. Det kan vara minst lika gynnsamt för medarbetare utan en formell ledarroll. Alla ingår vi i ett sammanhang där någon form av gruppdynamik råder. Inte bara på jobbet, utan även i familjen, i fotbollslaget och i träningsklasserna på gymmet.

Vi påverkas, medvetet eller omedvetet, av den här dynamiken. Att få insikt i hur just du påverkas av gruppen, och hur du påverkar den, bäddar för bättre relationer privat och i arbetslivet. Kunskapen kan användas i möten med människor i olika sammanhang.

Fördelar

Fördelarna med kunskaper i UGL kan visa resten av livet. Närhelst du befinner dig i en grupp människor, kan du dra nytta av kursens lärdomar. Konkreta fördelar är bland annat som följer:

  • Du får en ökad självinsikt om hur du fungerar i grupp, hur du påverkas av den och hur du påverkar den
  • Du tränas i att lyssna aktivt
  • Du utvecklar din förmåga att ta och ge feedback
  • Reflektion av gruppdynamik

Många som gått en kurs i UGL kan vittna om att kunskaperna är nyttiga i vardagen. Att applicera dem i praktiken är enkelt, och det är just att man ska kunna göra det som är syftet med kursen.

Vad ingår i en UGL-kurs?

Du ges kunskaper om ledarskap, kritik, kommunikation och problemlösning i grupp. Kursen gås med människor som du inte känner sedan tidigare, vilket ger goda förutsättningar att applicera teori i praktik med en gång.

Fokus är på att utveckla sig själv och låta sig utvecklas av gruppen. Många rekommenderar att man själv är i känslomässig balans innan man går utbildningen. Om man går igenom en hektisk period i livet kan det vara bra att vänta en tid innan man bokar kurstillfälle.

Kategorier: