Hitta nyckelpersoner

23 feb

Vid rekryteringar till en verksamhet kan man göra vissa distinktioner avseende funktion i bolaget. Alla delar i verksamheten är naturligtvis lika viktiga för att maskineriet skall gå som tänkt. Trots detta kommer vissa positioner med ett större ansvar. Att ha … Läs mer »

UGL-kurs för bättre arbetsmiljö

19 feb

Avgörande för arbetsmiljön är en bra dynamik på arbetsplatsen. De flesta kan skriva under på att ledarskap är viktigt för en verksamhet överlag. Vidare är det fördelaktigt med gemenskap och en förmåga hos de anställda att samarbeta med varandra. En … Läs mer »