Dag: 29 juni 2020

Många tror att konstruktionsritningar enbart skapas för att ett bygglov ska kunna godkännas av kommunens tjänstemän. I vissa fall är det så – men dessa ritningar har även flera andra funktioner. Genom att förstå hur och när konstruktionsritningar används blir det även lättare att avgöra om de ska ritas på egen hand eller om en […]