Dag: 18 januari 2024

Stambyte Stockholm blir allt vanligare då fastigheters ledningssystem kontinuerligt behöver bytas ut. Ett stambyte innebär att man byter ut fastighetens avlopps-, vatten- och värmerör. Det är ett omfattande arbete som kräver experthjälp. Varför stambyte? Ledningarna i fastigheter har en begränsad livslängd. Efter 50-60 år börjar risken för läckage och stopp i avloppssystemet öka markant. Då […]