Advisor fondförvaltning – Advisor Multihedge

Advisor fondförvaltning – Advisor Multihedge

Advisors fondförvaltning har fonder för långsiktigt sparande. I denna artikel presenterar vi en av dessa fonder: Advisor Multihedge. Vi hoppas det ger dig insikt i hur fonden fungerar och om det är rätt val för dina fondinvesteringar.

Advisor har erfarenhet av kapitalförvaltning sedan 1997. 2012 ombildades Advisor till ett fondbolag, som bland annat ägnar sig åt fondförvaltning.

Advisor fondförvaltning har cirka 50 000 kunder i fonder för både pensionskapital och annat sparande, och förvaltar ett kapital på cirka 10 miljarder kronor. Advisors fondförvaltning består av tre olika fonder, Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. I denna artikel kommer vi att presentera fonden Advisor Multihedge.

Advisor Multihedge

Den andra av fonderna i Advisors fondförvaltning som vi kommer att presentera är fonden Advisor Multihedge, som bildades i mars 3013. Som hörs på namnet är det en fond som investerar i hedgefonder. Advisors fondförvaltare väljer de fonder som vid varje tidpunkt är de bästa både i Sverige och i världen. Trots att Advisors fondförvaltare har världen som marknad, finns de flesta fonderna för tillfället i Europa, eftersom dessa har identifierats som intressanta.

 Fond-i-fond

Advisor Multihedge är en fond-i-fond. Det innebär att den huvudsakligen placerar i andra fonder. I detta fall hedgefonder, som framgår av namnet. Advisor Multihedge är även mottagarfond för matarfonden Advisor Multihedge X2.

Advisors fondförvaltare investerar i de bästa hedgefonderna de finner på den globala marknaden.

Mål och strategi

Advisors fondförvaltare strävar efter så stor variation i hedgefonderna som möjligt. Det vill säga det ska vara så låg korrelation som möjligt mellan de olika fonderna. Ett sätt att uppnå det är att välja hedgefonder med olika strategier. Målet för Advisors fondförvaltare är att uppnå en positiv absolut avkastning i Advisor Multihedge, vilket uppnås genom att man i sin tur investerar i andra fonder som också har absolut avkastning som mål.

Fonden är inte lika långsiktig som Advisor Världen, men Advisors fondförvaltare rekommenderar ändå att man vill investera sina pengar under minst tre år för att investera dem i Advisor Multihedge. Fonden har en medelhög risk.

Fondens andelsvärde, som beräknas varje månad, fnner du på Advisors hemsida.

På Advisors hemsida kan du även finna mer information om fonden, men även om Advisors övriga fondförvaltning, och fonderna Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2.

Vi hoppas att du nu vet det du behöver om Advisor Världen för att veta om det är rätt fond för just dina investeringar.

Kategorier: