Advisor fondförvaltning och pension

Du har hört det förut. Man vill höja pensionsåldern i Sverige. I och med detta rusar sparare till Advisor och andra fondförvaltare i syfte att öka sin pension i tid. Detta har inte undgått någon. Vad som däremot har undgått många är varför den här frågan har blivit så het. Vad är det egentligen som gör att det finns anledning till att höja pensionsåldern i Sverige? Det kommer vi att titta närmare i denna artikel.

Sverige förr såg väldigt annorlunda ut jämfört med idag. Inledningsvis jobbade människor generellt sett längre – man började arbeta i tidig ålder, jobbade oftast på en och samma plats ända fram till pensionen. Folkpensionen infördes i Sverige redan 1913, och då var pensionsåldern 67. Skillnaden var att det inte var vanligt att människor levde mycket längre än så. På det sättet gick inte pensionspengarna åt. Alla människor betalade stadigt in till sitt pensionssparande, och de som mot förmodan levde längre fick en mycket bra pension.

En ny situation

Idag ser det dock väldigt annorlunda ut. För det första har unga människor en allt större benägenhet att studera längre. Det innebär att de börjar jobba och betala in till pensionen mycket senare än förr. Samtidigt är pensionsåldern officiellt sett vid 65, men till skillnad från för 100 år sedan lever folk oftast 20 år till efter pension. Med detta presenterat kan vi alltså konstatera att samtidigt som mindre pengar kommer in till den svenska pensionspotten ska den summan fördelas över både fler människor och år. Allt detta gör att pensionskassan är hårt pressad, och för att systemet där den yngre generationen betalar för den äldre behöver någonting ske för att uppväga för det underskott av arbetande unga.

Egentligen finns det ingen konkret pensionsålder i Sverige. Man har dragit en linje vid 65 för att det är då sjuk- och arbetslöshetsersättningen upphör. Här tillkommer en utmaning för det svenska systemet i samband med en höjning av pensionsåldern – ersättningarna kommer att höjas till den önskade åldern 66, och det betyder större kostnader för samhället. Med andra ord, ytterligare press på skattepengarna.

När kan du gå i pension?

Du kan ta ut din pension idag redan vid 61 års ålder(tjänstepensionen redan vid 55), och det är någonting man vill höja till 62 alternativt 63. Samtidigt har du enligt lagen om anstälningsskydd(LAS) rätt att vara kvar i tjänst fram till den dagen du fyller 67. Den här åldern vill man höja till 69, för idag är det nästan 25% av alla ålderspensionärer som fortsätter arbeta efter 65.

I samband med önskemålet att höja de generella pensionsåldrarna vill man höja åldern för när det är möjligt att ta ut tjänstepension till 62. För att ta en titt på helheten kan man säga att det som generellt sett får pensionärer att ta ut sin pension är två ledande faktorer – den ekonomiska situationen samt hur högt man värderar sin fritid.

PPM utifrån Advisor.se

Det går att få en högre årlig avkastning med Advisor PPM och andra aktörer i branschen. När det handlar om pensionssparande är det en positiv förändring som sker. Kan du öka din procentuella avkastning kan du öka din behållning varje år. För att kunna behålla den pensionsålder vi ligger på nu skulle det krävas att alla hade samma insikt i fondmarknaden som den ser ut idag. Advisor.se har tagit fram ett koncept som kräver att man ska vara långsiktig men flexibel. Du behöver ha full koll på hur marknaden ser ut, samt hur den förändras. Om alla människor började pensionsspara effektivt och långsiktigt 10 år tidigare än idag skulle många problem vara lösta, så se till att börja spara i tid! Vill du inte själv sätta dig in i hur allt om PPM funkar kan du enkelt anlita fondförvaltare.

Bra att veta…

Det finns några saker som är bra att känna till för dig som funderar på att ta ut en tidigare pension.

  • Varje månad minskar den allmänna pensionen.
  • Om din totala inkomst inklusive lön och allmän pension blir mer än 36 942 kronor kommer du att få betala vanligt statlig skatt.
  • Skulle du få arbetslöshetsersättning och vilja gå i pension innan 65 kommer din ersättning att sänkas.
  • Notera att om du tar ut en allmän pension kommer det innebära att en eventuell änkepension minskas.

Om du går åt andra hållet och väljer att fortsätta jobba efter 65 finns det andra saker att fundera på.

  • Varje arbetat år efter 65 innebär en ökning av den allmänna pensionen med upp till 8%. Det innebär i snitt 950 kronor extra varje månad i pension för dig som har varit haft en generell inkomst.
  • Skatten på din inkomst är lägre än vanligt från och med det året du fyller 66.
  • Den allmänna pensionärsskatten är lägre från och med det året du fyller 66.
  • Om du vill ha rätt att få ut garantipension är det alltid en fördel att ta ut din pension vid 65 oavsett om du bestämmer dig för att fortsätta jobba eller inte.

Med dessa fakta på bordet kan vi alltså konstatera att det är mycket förmånlig ur många synvinklar att fortsätta jobba efter 65 redan idag. Du betalar inte bara mindre skatt på din inkomst – för varje år du jobbar ökar din pension med nästan en tusenlapp per månad. Du behöver alltså inte jobba många år efter 65 för att få en fantastisk pension när du drar dig tillbaka.

Så hur ska man tackla den här utmaningen? Med tanke på att folk lever längre idag än för 100 år sedan är det inte mer än logiskt att pensionsåldern höjs. Pensionspengarna ska inte gå minus, men med rådande utveckling är det just vad som kommer att ske. Svenska Statistiska Centralbyrån(SCB) har dessutom påvisat att människan kommer att leva ännu längre i framtiden. Medelåldern för män kommer att stiga till 87 medan kvinnor kommer att leva i snitt till 89. För att skapa balans krävs med andra ord att man höjer pensionen. Folk studerar längre, men för att pensionen inte ska bli lidande behöver vi jobba lika länge som för 100 år sedan.

Kategorier: