Få mer tid över till annat

Hur många uppmärksammade och kostsamma fel som uppstår i Excel, uppgår dessa förmodligen endast till en bråkdel av de summor som såväl företag som privatpersoner förlorar genom att använda programmet på ett ineffektivt sätt. Beroende på hur pass goda dina kunskaper i Excel är, har du troligen sett kollegor och vänner spendera många timmar på något som med gedigen kunskap i programmet inte borde ta mer än några minuter. Du har säkert också vid mer än tillfälle varit i den sitsen att någon annan har tittat på det arbete som du efter bästa för många har utfört i Excel, bara för att tvingas uppleva att denna mer kunniga person suckar förtvivlat åt dina ansträngningar.

Det är inte så att du behöver spendera en stor del av din egen tid eller hela budgeten för personalens vidareutveckling på en excel kurs. Genom att bara skapa en förståelse för några av de viktigaste teknikerna och uppnå en grundläggande kunskap i programmet hos personalstyrkan, kommer du att kunna se en signifikant ökning av personalens effektivitet vid arbete med kalkylblad. En bra excel kurs kan täcka de mest grundläggande kalkylmetoderna på bara några timmar. När du sedan har lärt dig grunderna i programmet, innehåller Excel tillräckligt många verktyg och funktioner för att hålla dig sysselsatt betydligt längre än så.

En excelkurs är en besparing av både tid och pengar.

Som fallet är med alla former av utbildningar, ser många chefer dem mer som en kostnad än någonting nyttigt och användbart, som kan effektivisera verksamheten och faktiskt spara företaget stora pengar. Här finns det naturligtvis undantag, men när man som ansvarig har en budget att förhålla sig till är det lätt att man krasst tittar på kostnaden istället för att också värdera nyttan. Med tanke på att en person som har den rätta kompetensen kan spara dagar snarare än timmar jämfört med en person som inte har samma färdigheter, utgör en dag som spenderas på en excelkurs i själva verket en besparing på flera dagar i slutändan.

Denna tid kommer ni att kunna lägga på andra arbetsuppgifter, eller kanske på teambuildingaktiviteter. Eller varför inte vässa personalens kunskaper i Excel ytterligare, genom en vidareutbildning i programmet, och på så vis spara ytterligare resurser? En excel kurs är med andra ord att betrakta som en investering snarare än en kostnad. En investering som kan visa sig betala tillbaka ordentligt i det långa loppet!

Kategorier: