Arbetsuppgifter för en HR-konsult

I varje företag är det människorna som är den viktigaste tillgången. Utan dessa skulle företaget inte kunna existera. För att kunna hjälpa både människor och företag att växa och utvecklas i en positiv anda behövs HR. En HR-konsult är en anställd person på konsultbasis som arbetar med just detta.

Vad är HR?

HR står för human resources och likställs enligt vissa med personalavdelningen på företaget. Det innebär att man som HR-konsult arbetar med personalen på ett företag, deras kompetens och både psykiska och fysiska välbefinnande. Det handlar om att få ut det bästa av varje individ för att på så sätt främja företaget.

HR handlar om att få de anställda att trivas, prestera och leverera på sin arbetsplats eftersom tanken är att de som trivs gör också ett bättre jobb. Det kan avse till exempel rekrytering av ny personal, kompetensutveckling, hälsovård och lönesättning.

När passar en HR-konsult?

Att ta in HR-konsulter kan vara fördelaktigt i flera olika situationer. Det kan till exempel handla om att företaget behöver bygga upp HR från grunden, inte har möjlighet att anställa någon för detta i dagsläget eller om en omorganisation ska genomföras. Vidare kan det också vara bra att ha en konsult som ersättare i organisationen vid tjänstledighet och så vidare eller om en medarbetare har en hög arbetsbelastning och är därför i behov av avlastning.

Förekommande arbetsuppgifter för en HR-konsult

Som HR-konsult kan du arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. Att vara HR-konsult innebär att en arbetsdag kan se väldigt olika ut beroende på de projekt och uppdrag som man tillfället arbetar i. Man kan därför arbeta i olika branscher och sammanhang. Några exempel på vanligt förekommande är dock följande:

  • Verksamhets- och processutveckling
  • Analys av dokument och organisationer
  • Intern affärsutveckling
  • Möten i alla dess former såsom projekt- och arbetsmöten
  • Planering och ansvar för genomförande av olika projekt och utbildningar
  • Planering och genomförande av till exempel policys, riktlinjer och rapporter
  • Sälj- och offertarbete kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Att vara en HR-konsult innebär att man behöver ha en god förmåga att kunna kommunicera med olika typer av människor och kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Man behöver också kunna fatta beslut – ibland med kort framförhållning, och kunna genomföra ett speciellt uppdrag eller projekt.

Kategorier: