Välj ett mobilabonnemang med obegränsad surf

26 mar

Idag erbjuder de flesta mobiloperatörer paketlösningar med fri surf, och det blir en allt vanligare efterfrågan hos konsumenterna. Det beror delvis på att dagens mobilanvändande kräver stora mängder data till skillnad från tidigare, då större delen av mobilanvändandet gick till att skicka textmeddelanden och ringa. Utöver att hålla kontakt med nära och kära ska dagens mobiltelefon fungera som allt från ett arbetsredskap till en möjlighet att följa med i världens händelser och utveckling. Läs mer om vad ett mobilabonnemang med obegränsad surf kan innebära, och varför man bör välja det för dagens mobilanvändande!

Vad som menas med fri surf

Att köpa ett mobilabonnemang med obegränsad surf låter visserligen lockande – men vad innebär det i praktiken? Förr erbjöd mobiloperatörer strikta begränsningar i datamängd, mycket beroende på att mobilnätet inte var tillräckligt utvecklat och för att kostnaderna för att transportera data därmed var stora. Idag erbjuder de flesta operatörer paket med fritt dataanvändande, och för de större operatörerna som äger sina egna nät är det inte längre någon större kostnad. Vissa operatörer erbjuder också lösningar med fri surf i snabb hastighet upp till en viss pott, därefter går surfhastigheten ner något men det tillkommer ingen kostnad.

Att ha tillgång till fri surf innebär helt enkelt vad det låter som – man kan surfa så mycket man orkar! Inga videos är för långa och inga appar för stora. Fri surf innebär fortfarande en högre kostnad än att köpa en begränsad pott, och visst är det en aspekt att räkna på innan man köper ett mobilabonnemang. Dock är de flesta av dagens mobilanvändare i behov av en mycket större datamängd än förr, och antagligen går världen mot en framtid där obegränsad surf kommer vara standard.

Varför man ska välja ett mobilabonnemang med obegränsad surf

Visst är det nedslående när man får ett meddelande om att surfmängden börjar minska ner sig till ett minimum? Eller när kompisen frågar om man kan visa den där videon man snackat om, men man blir tvungen att neka eftersom det drar för mycket data? Nedan listas tre huvudsakliga anledningar till att välja ett mobilabonnemang med obegränsad surf.

  • Man behöver inte fundera över hur mycket surf man använder.
  • Dagens appar kräver mer surf än förr.
  • Man slipper dyra kostnader för engångspåfyllningen när surfen tagit slut.