Stambyte eller relining – vilket är bäst?

Du som har gjort googlesökningar på stambyte har sannolikt även stött på begreppet relining. Kanske undrar du rent av vilket av dessa sätt att renovera rör som är bäst? Fortsätt då att läsa så ska vi reda ut begreppen och besvara denna fråga!

Relining är ett alternativ till att byta stammarna

Relining (infodring) är ett sätt plasta insidan av avloppsrör. Detta görs främst genom någon av följande två metoder:

  • strumpmetoden
  • sprutmetoden

Bägge dessa varianter av rörinfodring är ett alternativ till ett stambyte. Man brukar säga att en rörinfodring har en livslängd på uppemot 50 år. Tyvärr brukar det dock inte riktigt falla ut på det sättet. Detta gäller framför allt sprutmetoden där det ibland kan behöva göras en ny relining redan inom sju till tio år. Därför är ett traditionellt byte av stammarna ofta att föredra sett ur ett långsiktigt perspektiv.

Nackdelarna med ett stambyte

Ett stambyte har vissa nackdelar i förhållande till en relining (en stamrenovering):

  • större initial investering (kan dock bli billigare i längden)
  • påfrestande för de boende i fastigheten (det dammar och bullrar mycket och hantverkare behöver få tillgång till lägenheterna).

Fördelarna med stambyten

Det finns dock även fördelar med att utföra ett stambyte istället för att göra en relining:

  • man får ett nytt värdeår från försäkringsbolaget (insatsen räknas som så omfattande att man får ett nytt värdeår och kan sänka sina försäkringar)
  • kraftig minskning av vattenskador då avlopp, tätskikt och rör byts ut
  • bytet av stammarna kan potentiellt sett vara värdehöjande (det är svårare att sälja en lägenhet med badrum där det kan bli aktuellt med stambyte inom bara några år).

Om du bor i en bostadsrättsförening är sannolikheten stor att bytet av stammarna föregås av en utredning. Utredningen görs för att fastighetsägaren ska få en bra bild av medlemmarnas behov och önskemål. I samband med denna granskas ritningar, och badrum och andra utrymmen inventeras. Man kan även använda sig av filmning och/eller ultraljud för att analysera skicket på de befintliga rören. Utifrån detta kan man sedan avgöra om ett stambyte eller en relining vore det bästa alternativet.

Kategorier: