Vad är det för skillnad på hälsokontrollerna?

Bara i Stockholm finns över 20 aktörer som erbjuder hälsokontroller för både privatpersoner och företag. Men vad skiljer de åt – eller är det exakt samma tjänst som erbjuds?

Blodprov eller komplett hälsokontroll

De företag som erbjuder hälsokontroller i Stockholm kan delas in i två kategorier. De som erbjuder blodprover och analyser av dessa samt de som erbjuder kompletta kontroller av en läkare. Vad som är bäst beror på vad man vill kontrollera. Via blodprover kan en rad olika värden presenteras vilka i sin tur kan påvisa att ytterligare kontroller behöver ske, att personen har allergier eller värden som påvisar risk för vissa sjukdomar. En komplett hälsokontroll innebär däremot att blodprover genomförs och att en läkare går igenom personens allmänhälsa.

Hälsokontroll privat eller via hälsocentral

En annan tydlig skillnad är om hälsokontrollen sker på en hälsocentral i Stockholm eller via ett privat hälsoföretag. Du bör gå till en hälsocentral i det fall som du känner av krämpor, har en sjukdom eller har symtom som kan påvisa en sjukdom. Hos hälsocentralen får du den vård som krävs vid sjukdom, allergi eller andra problem som kräver vård. Fördelen är att hälsokontroller i detta fall är kraftigt subventionerat vilket innebär en kostnad på 100 – 200 kr per besök. Nackdelen med hälsocentralen är däremot att man själv inte får avgöra vad som ska kontrolleras. Läkaren gör en hälsokontroll helt utifrån de symtom som du har. Detta för att utesluta eller rama in vilken behandling som ska ges.

Går du på en privat hälsokontroll i Stockholm betalas fullt pris men i gengäld får du välja vilka prover som ska ske. Detta oavsett om du enbart väljer blodprover eller även träff med läkare. Vill du exempelvis kontrollera ditt järnvärde kan provet bokas via ett hälsoföretags hemsida. Därefter väljer du var i Stockholm som du vill genomföra provet varpå du sedan går och gör själva blodprovet. Det tar några dagar innan alla analyser är klara och du får sedan svaret på de prover som genomförts. Fördelen är därmed att någon remiss inte krävs men att du i gengäld får betala hela kostnaden. En mindre hälsokontroll kostar några hundra men ska en komplett kontroll ske bör man räkna med ca 1500 kr för blodprov och högre om även läkare ska träffas.

Kategorier: