Dag: 28 januari 2021

Att outsourca kundservice innebär i korthet att ett företag köper in kundservicebaserade tjänster av ett externt företag. Detta på samma sätt som externa företag kan anlitas för bokföring, lagerhantering eller logistik. Kundservice är däremot ett brett område och kan innefatta en rad olika slags tjänster. Genom att kombinera olika tjänster och ha flexibla avtal kan […]
Det som får ett företag att sticka ut från mängden är deras historia. Genom att lyfta ett bolags varumärke och historia till nya nivåer ökar man kännedomen och attityderna till detta företag på marknaden. Att formulera en story och att harmonisera varumärkets uttryck kan ge fart i hos varumärken som kanske inte nått fram med […]